INGYENES TERVEZŐI MŰVEZETÉS

 

A kordszerű épületek műszaki tartalma értelemszerűen, nagyságrendileg mindég sokkal előre haladottabb, több új információt tartalmaz, mint  amit, a legtöbb kivitelező megtanulhatott sok évvel korábbi képzése idején.  A műszaki tervek kiterjedése, részletessége is jelentősen bőségesebb, a  múlt idők szokásainál. Az épület csak akkor készülhet el  a tervezett minőséggel és azzal a  tartalommal, ha a kivitelező ezt nagyon gondosan követve végrehajtja. Azonban a kivitelező célja ellentétes a tervezőjével és az építtetőjével.

 

Csak az építtetőnek és tervezőnek esik egybe a célja, a magas szintű műszaki tartalom elérésére. A kivitelezőnek rendszerint a legkisebb munka, anyag ráfordítás és magas haszon az elsődleges célja,  azért kellő ellenőrzésre van szükség ahhoz, hogy a kivitelezés a kiviteli tervekben rögzített tartalommal és minőségben valósuljon meg. Ha tervezői ellenőrzés elmarad akkor  az épület minősége nagy valószínűséggel el fog térni a műszaki tervekben megadott tartalomtól és az ott rögzített minőségtől.

 

A tervezői művezetést, a helyszínre való kiszállás költségeit  az építtetőnek kell fizetnie. Tapasztalatunk szerint, költségcsökkentés céljából építtetők, anyagi okokból gyakran mellőzik a tervezői művezetés megrendelését, s ezzel nem is tudják, hogy milyen nagy kárt okozhatnak leendő épületükben. Számtalan esetben, amikor maguk is tapasztalták a bekövetkezett hibákat, minőségromlást, utólag bevallották, hogy már sajnálják, hogy elmulasztották a tervezői ellenőrzés megrendelését.

 

Ezen a tapasztalaton okulva, abból a célból, hogy reputációnkat megőrizhessük, egy idő után rájöttünk, hogy elsőrendű érdekünk épületeink tervezett színvonalú kivitelezése. Tehát nem bízhatjuk az építtető döntésére a megvalósulás minőségét, hanem akár költség és időráfordítás árán is, magunkra kell vállalni a tervezői művezetést költségtérítés nélkül is.

 

A referencia épületek nem készülhettek volna el abban a minőségben, ha nem gyakoroltunk volna kellő ellenőrzést a kivitelezés során. Tehát a kivitelezés idején, a kellő időpontokban költségtérítés mentesen megtekintjük az elvégzett munkát, s ellenőrizzük, hogy a megvalósítás terveink szerint készült e. Kivitelezővel megbeszéljük a soron következő feladatokat is, hogy elkerüljük a terv  félreértelmezéséből keletkező hibákat.

 

A kivitelezés ideje alatt szoros kapcsolatot tartunk építtetővel, tanácsokkal látjuk el, hogy ne hozhasson esetleg mások tanácsára hibás döntéseket.

 

Tervezői művezetés nem azonos az építési ellenőr munkájával. Az építési ellenőr akár napi gyakorisággal felügyeli a kivitelezést az előírt felhasználandó anyagok, az előírt technológiák     betartása szempontjából, s felel a kivitelezés minőségért.

 

Vissza