GENERÁL TERVEZÉS

 

Egy épület terveinek elkészítése nem csak építészeti tervekből áll, hanem számos egyéb szakág tervezői munkáját is igényli, a létesítmény funkciójától függően. Ilyenek lehetnek az épület gépészeti tervek, mint pl. fűtés berendezéseinek és hálózatának tervei, ivó és szennyvíz ellátás, gáz ellátás, napkollektorok, használati melegvíz ellátás, villámvédelem, elektromos energia ellátás, lámpatestek, csatlakozók, kapcsolók elhelyezése, telefon hálózat, vagyonvédelem, energia számítás energia tanusítvány készítése, kémény méretezés, statikai tervek, tűzrendészeti leírás stb. stb.

 

Áttekinthetetlen káosz és diszharmónia keletkezne abból, ha megbízónak kellene a szükséges szakági tervezőket megbízni az egyes feladatok elvégzésével, úgy, hogy az építész tervező nem ellenőrizhetné, nem hangolhatná össze a munkatársak tevékenységét az alapvető elgondolásokkal és részlet megoldásokkal.

 

A súlyos hiányosságok és ütközések kiküszöbölésére, mi az összetett tervezés feladatát átfogóan elvégezzük a tervezés minden, tehát a tanulmányterv, engedélyezési terek és kiviteli tervek fázisaiban, a sok éve együtt dolgozó tervezőkkel. Ezt a munkát nevezik generál tervezésnek.

 

Vissza