GAZDASÁGOS MŰKÖDTETÉS

 

Az épületek működtetéséhez, fűtéshez, melegvíz készítéséhez, világításához és szellőztetéséhez energiára van szükség, fenntartása folyamatos karbantartást, felújítást igényel. Mindkettő költséggel jár. Gazdaságos működtetésről akkor beszélhetünk, ha ezek a költségek viszonylagosan alacsonyak.

 

Alacsony működési költségek, szokásos használat mellett csak célszerűen tervezett épület estében valósítható meg.  Nemzetközileg már ismertek az autonóm energia ellátású, nulla mennyiségű vezetékes, fosszilis eredetű energiát használó épületek, melyek realitása egyre fokozódik a jövőben.

 

Az alacsony energia fogyasztás részben az épület célszerű tervezése révén, részben a fosszilis  energiák lehető legalacsonyabbra szorításával érhető el, ha jobbára a  megújuló energiák, mint a napenergia aktív és passzív módja, a bió energia (tűzifa, bió-briket, bió-gáz), a geotermikus energia és a szél energia lesz hasznosítva.

 

A karbantartás költségeit is a céltudatos tervezés segítségével lehet a minimumra szorítani, ha az építészeti részletek kellően gondosan kimunkáltak és kivitelezettek, a választott anyagok avulásra nem hajlamosak, a homlokzatok öntisztulása építészetileg megoldott.

 

A referencia épületek példázzák az alacsony fűtőenergia igényű, részben napenergiát hasznosító, passzívan fűtött, passzívan hűtött, gyakorlatilag felújítást nem igénylő tervezői gondoskodást.

 

Vissza