FOGALOMSZÓTÁR

 

aktív napenergia hasznosítás: a Nap energiájának felfogásához, tárolásához gépészeti és egyéb eszközöket használnak

 

aktív rendszer:  olyan eljárás, amellyel a megújuló természeti energiákat lehet hasznosítani erre a célra szolgáló gépészeti berendezésekkel.

 

alacsony energia fogyasztás: az épület energia szükségletének fedezésére a szokványos berendezések energia fogyasztásánál alacsonyabb energia igényű berendezések használata, illetve egységnyi területre, térfogatra vetített éves energia szükséglet nem haladja meg a  nemzetközi gyakorlatban  ismert, meghatározott energia mennyiséget.

 

alternatív energia: a megújuló energiaforrások – a szél, vízi, geotermikus, biomassza és a napenergia - összefoglaló neve 

 

autonóm ház : olyan épület, amelynek üzemeltetéséhez nem használnak vezetékes, vagy fosszilis energiát, energia szükséglet tekintetében önellátó.

 

bioépítészet: az érzékszerveinkkel nem észlelhető, minden biológiailag, pszichológiailag ártalmas belső térben keletkező hatás elhárítása építészeti eszközökkel.

 

biomassza: a napfény hatására fotószintézissel a levegőből lekötött növényi sejtekben megszilárdult széndioxid,  a növényi rostok összessége

 

bioszolár építészet: a napfény fotóbiológiai hatásának érvényesítése építészeti eszközökkel

 

bioterek: olyan zárt építészeti terek, amelyeknek nincsen -a mai ismereteink szerint- szervezetünkben tudatunk alatt káros reakciókat ébresztő hatása

 

életminőség: élettartam megnövekedésével járó egészséges élet

 

energia takarékos építészet: részben olyan építőanyagok használata, amelyeknek alacsony az   energia tartalma, továbbá az épület energia vesztességének nagymértékű csökkentése, a megújuló energia források intenzív használata, a fosszilis energia források kiváltása, illetve alacsony energia fogyasztású berendezések használata

 

energia tudatos építészet: tervezési eljárás amelynek célkitűzése az energia takarékosság

 

építészeti biológia: építésztervezési tudomány, amely az érzékszerveink által észlelhetetlen, a tudatunk alatt ható,  káros biológiai hatásokat tárja fel, hogy ezek  kiküszöbölhetőek legyenek és a pozitív hatásokat érvényesülhessenek.

 

épületbiológia: az épület, az épület anyagai, szerkezeti, berendezései  által keltett biológiai emisz-sziókkal, ki és besugárzásokkal foglalkozó tudomány, amely az érzékszerveinkkel nem ész-lelhető, de tudat alatt mégis káros-előnyös reakciót ébresztő hatásokat vizsgálja

 

fosszilis energia fogyasztás: szén, olaj és gáz felhasználásából nyert, a légkörbe káros anyagokat kibocsátó energia hordozók fogyasztása

 

fosszilis energia: földtörténeti ókorból származó növényi, állati ásatag anyagokból, mint szén, olaj és gáz elégetéséből nyert energia         

 

frisslevegő ellátás: építészeti megoldás az ember óránként igényelt oxigénszükségletének megteremtésére

 

gravitációs légfűtés: a meleg levegőt nem gépi, berendezés szállítja a fűtendő helyiségekbe, hanem  a könnyebb felmelegített levegő felhajtó ereje

 

környezetbarát anyagok: amelyeknek  nincsen káros, mérgező kipárolgása, kisugárzása és felhasználásuk után nem szennyezi a környezetet, esetleg újrahasznosíthatóak

 

légfűtés: a fűtőenergiát a levegő szállítja a fűtendő helyiségekbe

 

megújuló energia: olyan energia, amelynek használata nem növeli a levegő széndioxid tartalmát, mint a napenergia, a szélenergia, a vízi energia, a geotermikus energia és a biomasszából nyert energia

 

napenergia hasznosítás: a napsugár energiájának felhasználása épületek fűtésére, szárításra, aszalásra, desztillált víz előállítására, só lepárlásra stb.

 

napenergia: a Nap sugárzása által a Földre érkező energia

 

nullenergiás ház: olyan épület, amelynek üzemeltetéséhez nem használnak fosszilis eredetű energiát, az épület önellátó, autonóm, független a vezetékes energiaellátástól is..

 

oxigén ellátás: frisslevegő bevezetése az épületek zárt tereibe építészeti, esetleg gépészeti eszközökkel

 

oxigén dús légellátás: olyan friss levegő bevezetése az épületek zárt tereibe, amelynek az oxigéntartalma megfelel a levegő eredeti összetételének, amelyben az oxigén tartalom a térfogat 21 %-a

 

oxigénhiányos levegő: a frisslevegő 21 %-os oxigéntartalmánál kevesebb oxigént tartalmazó, lélegzés és berendezési tárgyak által elhasznált levegő

 

oxigénszegény levegő: amelynek térfogatában az oxigén 21-%-nál kevesebb

 

oxigéntartalom: a levegőben lévő oxigén mennyisége, amely a szabadban 21%

 

ökológia : görög eredetű szó, amely környezet tudományt jelent, ma  egyértelmúen a környezet védelemre utal

 

ökologikus építészet: a belső és külső környezetet  az épületek káros hatásaitól megvédő építészeti tevékenységek összessége

 

passzív energia hasznosítás: amikor a megújuló természetes energiákat gépészeti berendezések nélkül érvényesítjük célunkra. Ilyen lehet az épület, az üvegház, a növény, gyümölcs stb szárító stb.

 

passzív fűtés:  a Nap melegítő hatását, csupán az épület által, gépészeti berendezések nélkül érvé-nyesítő építészeti tervezési eljárás

 

passzív ház: olyan tervezésű épület, amely a hőkényelmhez szükséges energia nagy részét, a fűtéshez és hűtéshez, maga az épület képes megteremteni gépészeti berendezések nélkül, mindenek előtt a napenergia befogásával, vagy a hűvös levegő energia tartalmának konzerválásával. Ezért kapta a passzív elnevezést. Az épület  úgy van tervezve, tájolva, olyan a rétegrendje és körvonalának formája, hossza, hogy az épület  minél több napenergiát, vagy alacsony hőmérsékletű energiát legyen képes elnyelni, tárolni, tereiben szétosztani. Ezen a módon elérhető, hogy a fűtési idény  első és utolsó fűtési hónapjában a fűtő berendezést akár be sem kell kapcsolni, vagy nyáron a túlmelegedő napszakban 6-10 Cº-al alacsonyabb lesz a belső és külső léghőmérsékleti maximumok különbsége. A tovább fűtési hónapokban,  a felfogott napsugárzás következtében az  épület elősegíti a fűtési energia csökkentését, ennek intenzitása az időjárástól, függ. A derűs időben a legnagyobb. A passzív ház a legcsekélyebb költségnövelés mellett a fűtési energiának legkevesebb ötven százalékát képes megtakarítani.

 

         A PASSZÍV HÁZ FOGALMÁT ELTERJEDTEN HIBÁSAN, FÉLREVEZETŐEN HASZNÁLJA A MÉDIA, ÉS SZÁMOS TERVEZŐ, MERT OLYAN HÁZAT ILLET EZZEL A MŰSZAKI MEGHATÁROZÁSSAL, AMELY ELLENTÉTES A PASSZÍV ENERGIA NYERÉS FOGALOMÁVAL. UGYANIS MINDEN LEHETSÉGES AKTÍV ESZKÖZT, AZAZ GÉPÉSZETI BERENDEZÉST FELHASZNÁL AZ ÉPÜLET ÜZEMELTETÉSI ENERGIÁJÁNAK ELŐÁLLÍTÁSÁHOZ. EZÉRT A „PASSZÍVNAK” NEVEZETT, DE VALÓJÁBAN AKTÍV RENDSZER FÉLREVEZETŐ, MERT MEGVALÓSÍTÁSA JELENTŐS KÖLTSÉG TÖBBLETTEL JÁR, TOVÁBBÁ MŰSZAKI JÁRTASSÁGOT, RENDSZERES KARBANTARTÁST IGÉNYEL.

 

passzív hűtés: az éjjeli hűvös levegő alacsony energia tartalmának konzerválása  az épületben

 

passzív napenergia hasznosítás: a napsugárzás energiájának felfogása az épülettel, gépészeti berendezések nélkül

 

radon gáz: az anyagok természetes bomlásából keletkező színtelen, szagtalan, mindenen áthatoló erősen radioaktív,  nemesgázok csoportjába tartozó gáz

 

szolár építészet: a napsugárzás energetikai, biológiai hatását érvényesítő építészeti tervezés

 

Vissza